Rank Player Team Shutouts
1 S. Mason PHI 5
2 M. Garon   2